Rodinné prostředí, zájmové kroužky, školní výukové projekty, pravidelné akce a mnohem více

o-nas-obrazek1 o-nas-obrazek2

O škole

Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, p.o., je právnickou osobou vykonávající činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny.

Historie školy sahá do konce sedmnáctého století , tudíž patří mezi nejstarší školy okresu Přerov. Školní budova byla již tehdy umístěna v centru vesnice na čísle 39, kde se nachází dosud

Tato budova ovšem procházela a stále prochází různými úpravami tak, aby vždy co nejlépe sloužila svému účelu.

o-nas-obrazek3 o-nas-obrazek4