Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


Novější 1 3

Schůzka s rodiči dětí 8. 9.

Srdečně všechny zveme na úvodní třídní schůzku s rodiči dětí ve středu 8. 9. od 16 hodin v prostorách školky. Obsahem schůzky bude nastavení spolupráce mezi MŠ a rodinami a informace o denním režimu a způsobech práce v MŠ.

Těšíme se na vás!

Jaroslav Mihal, Lenka Hradilová, Diana Schröderová, Tamara Navrátilová


Publikováno 6. 9. 2021 7:49

Slavnostní otevření zahrady MŠ

Zveme všechny malé i velké na slavnostní zahájení provozu zahrady u mateřské školy.

Zahrada prošla velkou změnou, přibylo mnoho prvků rekreačních a přírodovědných. Pojďte se na ně podívat, vyzkoušet, pobavit se s námi. Bude připraven program pro děti a později odpoledne opékání špekáčků. Přineste si vlastní, ale drobné občerstvení bude zajištěno také z obce. 

V rámci programu budeme stavět také ptačí budky a poslední environmentální prvek - ještěrkovník. Přineste tedy s sebou prosím jakýkoliv kámen na stavbu skalky pro ještěrky. Děkujeme.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 10. 6. od 15 hodin.


Publikováno 9. 6. 2021 13:36

Sběr starého papíru 10. - 12. 5.

Od pondělí 10. 5. do středy 12. 5.  bude probíhat sběr starého papíru.

Kvůli rozkopané silnici před školou nebude sběrové auto stát u školy, ale na křižovatce u obecního úřadu. Bude otevřené, papíry do něj složte a váhu nahlaste paní Navrátilové.

Prosím pozvěte ke sběru také vaše příbuzné a známé. Pozor, nesbíráme lepenku, ta znehodnocuje sběr a snižuje výkupní cenu.

Výnosy ze sběru se použijí jako vždy na nákup pomůcek pro ZŠ a MŠ.

Nejlepší sběrači budou odměněni.

Děkujeme!


Publikováno 9. 5. 2021 19:14

Zápis a kritéria přijímání dětí do MŠ 2021/22

Zápis do MŠ proběhne od 3. 5. do 16. 5. 2021 formou doručení dokumentů.

Základní informace a kritéria pro přijímání dětí naleznete zde: Zápis a kritéria k přijímaní dětí do MŠ 2021.pdf

Žádost o přijetí - tiskopis ke stažení zde:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.doc (formát doc, možno vyplnit přímo v PC)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf (formát pdf)


Publikováno 20. 3. 2021 16:10

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jezernice

V rámci projektu „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jezernice“ došlo v naší mateřské škole k revitalizaci zahrady za účelem vytvoření příjemného prostoru, který je vhodný jak pro hru, tak pro výuku v rámci předškolního vzdělávání. Realizace projektu umožní dětem se seznámit s přírodními procesy a živočichy zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí. Pedagogové hravou a zajímavou formou předávají dětem poznatky z enviromentální výchovy, ale i v rámci jiných činností podporují v dětech kladný vztah k přírodě, ekologii, recyklaci a šetření přírodními zdroji. Školní zahrada je rozdělena do 4 zón: Prostor pro pěstování a ochutnávání, Prostor pro hru a polytechniku, Okrasnou zónu s učebnou a týpí a Dopravní hřiště.

 

Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí byly pořízeny nejrůznější prvky, jako např. týpí, dva dětské ponky – kuchyňka a dílna, zvýšené záhony, pocitový chodník, mlžná brána a řada jiných. V rámci vybudování přírodní zahrady byly rovněž vysázeny nové keře, stromy a rostliny. Projekt apeluje na ekologické a ekonomické šetření s přírodními zdroji, recyklaci a udržitelný rozvoj. Všechny prvky přírodní zahrady jsou plně využívány jak dětmi, tak pedagogy, ke hrám a vzdělávání při pobytu venku.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

NPZP_povinná publicita_banner A4_cmyk.jpg

Fotografie před a po realizaci zde.


Publikováno 18. 3. 2021 16:27

Pokyny pro provoz ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021

Vážení zákonní zástupci žáků,

přinášíme vám pravidla, jak bude ZŠ a MŠ fungovat. Vycházíme z platného manuálu pro provoz škol od MŠMT a pokynů MZČR. V případě, že se vyskytne ve škole nákaza, budeme vám včas informovat o dalším postupu. Nyní zahajujeme 1. září v podstatě v běžném stavu a moc se těšíme na všechny děti. Držíme jim i nám palce, aby všechno probíhalo hladce co nejdéle, jak po zdravotní stránce, tak po stránce učení.

Jaroslav Mihal

Soubor ke stažení: organizace otevření ZŠ a MŠ 2020 září.pdf


Publikováno 21. 8. 2020 13:43

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání

Na školní rok 2020/2021 se od 1. 9. 2020 stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání za jedno dítě v mateřské škole Jezernice na 300 Kč měsíčně.

Částka byla navýšena na základě propočtu nákladů podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a byla schválena zastupitelstvem obce Jezernice dne 15. 6. 2020.

Slevy z úplaty se řídí podle vnitřních směrnic Základní školy a mateřské školy Jezernice.

V Jezernici 26. 6. 2020

Ing. Jaroslav Mihal, ředitel školy, v. r.


Publikováno 26. 6. 2020 14:18

Knihy o výchově a vzdělávání dětí k zapůjčení

Vážení rodiče,

nabízíme vám (nejen) na prázdniny k zapůjčení knihy z naší školní knihovničky. Máme pro vás k dispozici knížky o výchově dětí a o vzdělávání. Přikládám seznam knih. Pokud byste měli zájem o zapůjčení, dejte mi vědět.

Seznam knih o výchově k zapůjčení.pdf


Publikováno 21. 6. 2020 22:52

Sběr starého papíru 8. 6.

Od 8. 6. do 10. 6. bude probíhat před základní školou sběr starého papíru.

Prosím, nenoste lepenku, která výrazně snižuje výkupní cenu. Sbíráme staré noviny, časopisy, letáky, katalogy, kancelářský papír, knihy atd.

Pokud se chcete zapojit do soutěže, váhu vždy nahlaste paní Hašové. Nejlepší sběrači budou opět odměněni. Utržené peníze půjdou na nákup materiálu pro žáky. Děkujeme!


Publikováno 27. 5. 2020 18:29

Informace o obnovení provozu MŠ 25. 5.

organizace otevření MŠ.pdf

příloha_čestné_prohlášení.pdf


Publikováno 9. 5. 2020 22:54

Novější 1 3