Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, je příspěvkovou organizací obce Jezernice vykonávající činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny-výdejny. Historie školy sahá do konce sedmnáctého století, tudíž patří mezi nejstarší školy okresu Přerov. Školní budova byla již tehdy umístěna v centru vesnice na čísle 39, kde se nachází dosud.

Jsme malotřídní školou. Základní škola funguje jako dvoutřídka, v mateřské škole máme jedno oddělení. Jsme školou opravdu rodinného typu, která poskytuje vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku. Výuka je přizpůsobena častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i na schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu naší velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídách, opravdu individuální přístup k žákům a neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování.

S radostí sledujeme, že žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti.

V posledních letech škola prochází velkými změnami. Zaměřili jsme se na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka, výuka probíhá už od školky a ve škole od 1. třídy. Využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Zaměřujeme se na všechny dovednosti – čtení, poslech, mluvený a psaný projev.

Dalším pilířem naší výuky je zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka. Vyučujeme nejen podle moderních schválených učebnic, ale často využíváme interaktivní tabule, tablety iPad a výukové aplikace.

Právě probíhá velká modernizace celé školy. Před několika lety proběhla velká oprava sociálních zařízení, postupně se zateplila fasáda, probíhá oprava střechy. Třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi, jsou k dispozici dataprojektory, v hodinách žáci využívají počítače a iPady Apple. Probíhá modernizace zázemí a herny mateřské školy a obměna herních prvků na dvou velkých zahradách mateřské a základní školy. Do tělocvičny přibývá sportovní náčiní. Škola má skvěle vybavenou keramickou dílnu a dále se modernizuje vybavení školní družiny. Chceme žákům vytvořit útulné, moderní, ale hlavně podnětné prostředí.

Škola se v minulosti i v současnosti úspěšně zapojila do projektů a výzev operačních programů. Díky financím z evropských dotací se podařilo pořídit počítače, kompletně zasíťovat školu internetem pevným i wi-fi, pořídit tablety iPad, nakoupit více než 100 kusů nových knih pro společné čtení a čtenářské dílny, posílit personál v mateřské škole, vybavit školní družinu novými hrami a hračkami, realizovat odpolední kroužky zdarma a mnoho dalšího.

K realizaci zájmového vzdělávání slouží jedno oddělení školní družiny. Místnost školní družiny se nachází v rekonstruovaných prostorách bývalé půdy. Družina dále využívá školní tělocvičnu a školní zahradu. Žáci zde mají vytvořen dostatek prostoru pro rozvoj svých zájmů.

Co nabízíme?

  • rodinné prostředí s nízkým počtem žáků ve třídě
  • týmovou spolupráci žáků
  • zájmové kroužky
  • rozvoj zájmů při pobytu ve školní družině
  • účast na kulturních akcích, exkurze, výlety
  • školu v přírodě
  • plavecký výcvik všech ročníků a dětí MŠ
  • výcvik jízdy na in-line bruslích
  • lyžařský výcvik
  • školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti