čáp

Adresa

Jezernice č. 39, 751 31

E-mail

skola@jezernice.cz
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, p.o., je právnickou osobou vykonávající činnost základní školy, mateřské školy , školní družiny a školní jídelny – výdejny.

Historie školy sahá do konce sedmnáctého století , tudíž patří mezi nejstarší školy okresu Přerov. Školní budova byla již tehdy umístěna v centru vesnice na čísle 39, kde se nachází dosud . Tato budova ovšem procházela a stále prochází různými úpravami tak, aby vždy co nejlépe sloužila svému účelu.

Od roku 1947 se v tomto domě nacházela i mateřská škola. V roce 1978 byla pro mateřskou školu postavena nová budova na
č. 206, která slouží dodnes. V přízemí budovy je od r. 2000 umístěný Obecní úřad Jezernice. Mateřská škola využívá pro poskytování předškolního vzdělávání prostory denní místnosti, ložničky, školní zahrady i místní knihovny.

Základní škola je školou málotřídní, školou rodinného typu, která poskytuje vzdělávání žákům 1.- 5. ročníku. Výuka je přizpůsobena častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i na schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu výhodou malotřídních škol je, že vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, využíváme individuální přístup k žákům a je zde neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování.
V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům jako je šikana, kouření apod. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům.

V přízemí dvoupodlažní budovy základní školy se nachází šatna, jídelna s výdejnou stravy, kabinet a sociální zařízení.  V 1. patře pak jsou tři třídy, družina, ředitelna, sociální zařízení. Každá ze tříd je vybavena novými žákovskými stoly se židlemi a dvě třídy interaktivní tabulí. Ve škole mají žáci kromě jiných pomůcek  k dispozici 10 počítačů s mnoha interaktivními programy pro usnadnění výuky. Škola je zapojena do projektu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“, díky němuž byla obnovena počítačová technika a poté byla škola kompletně zasíťována. Na podporu čtenářské gramotnosti bylo z programu OPVK Výzva č. 56 zakoupeno přes 100 titulů knih.

K realizaci zájmového vzdělávání slouží jedno oddělení školní družiny. Místnost školní družiny se nachází v rekonstruovaných prostorách bývalé půdy. Družina dále využívá školní tělocvičnu a školní zahradu. Žáci zde mají vytvořen dostatek prostoru pro rozvoj svých zájmů a potřeb.

Co nabízíme?

  • rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
  • týmovou spolupráci žáků
  • zájmové kroužky
  • rozvoj zájmů při pobytu ve školní družině
  • účast na kulturních akcích, exkurze, výlety
  • školu v přírodě
  • plavecký výcvik všech ročníků i dětí MŠ
  • výcvik na in-line bruslích
  • lyžařský výcvik
  • školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti

 

Menu

 MŠ: V pondělí 27.5.2019 v 15.30 hod. se uskuteční KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ. Téma volné nebo si můžete vyrobit "pítko" pro ptáky, popř. misku. (v tom případě si přineste kulatou misku o průměru 16 - 20 cm). Cena 100 - 200 Kč. Těší se p. uč. Lenka

 .............................................

 

..............................................

Den otevřených dveří

3. 4. 2019

od 8 do 16 hodin

Přijďte se podívat do výuky, na vybavení školy, popovídat si s učitelkami a ředitelem o vzdělávání, o plánech do budoucna, o všem, co vás zajímá ve škole.

 -----------------------------------

Lyžařský výcvik

11. - 15. 2. 2019

Vždy od 11:30 po obědě odjíždí autobus od ZŠ. Návrat v 16 - 16:30 hodin.

-----------------------------------

Šibřinky - 1. republika

Srdečně zveme všechny na šibřinky pořádané společně KRPŠ a základní a mateřskou školou.

2. 3. 2019 od 20:00 v KD

-----------------------------------