Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Metody vzdělávání v MŠ

Metody vzdělávání v MŠ

 

Mateřská škol se nachází v centru obce Jezernice na klidném místě ve společné budově s obecním úřadem. MŠ je jednotřídní s celkovou kapacitou 24 dětí, ve školce pracují 2 učitelky.

Vzdělávací program školky: „Svět kolem nás

Okolní svět objevujeme pomocí pohádek, her, písniček, spontánními a řízenými činnostmi.

V naší mateřské škole chceme vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví. Aby dítě bylo zdravé, je důležité, aby bylo v pohodě. Děti tráví v MŠ velkou část dne, proto se snažíme vytvářet útulné, harmonické prostředí, vytvářet prostor pro uspokojování všech potřeb dítěte – bezpečí, náklonnost, láska, empatie, poznávání, učení.

Velká řada aktivit probíhá ve školce formou hry. Dítě se při hře současně nejefektivněji a nejlépe učí. Důraz klademe na úctu k dítěti, na jeho aktivitu, tvořivost, vlastní prožitky a zkušenosti. Respektujeme individualitu dětí a jejich vlastní tempo v pokroku.

V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti k učení

 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Hlavní záměry našeho předškolního vzdělávání

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.

 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti.

 • Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánovaných řízených činností a formou pozorování.

 • Rozvíjet u dětí schopnost aktivně, samostatně a efektivně se učit.

 • Vzájemně spolupracovat.

 • Ukázat dětem, jak důležité a zároveň uspokojující je být tvůrčí, mít představivost.

 • Posilovat u dětí schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat.

 • Umět rozpoznat problémy a řešit je.

 • Chceme posilovat účast rodiny ve vzdělávání.

 

Do programu zařazujeme:

 • sportovní aktivity: chůze, běhy, skoky, hody, lezení, překážky, gymnastické prvky, turistiku, zimní aktivity na sněhu, plavání, míčové hry, lyžařský výcvik, výcvik na in-line bruslích

 • aktivity pro emoční vývoj – vyjadřování pocitů, rozvoj vztahů mezi dětmi navzájem a k dospělým, sdílení, spolupráce s druhými

 • aktivity pro rozvoj inteligence – pozorování a objevování, experimenty, tvořivost

 • aktivity k rozvoji jazyka a matematických představ dětí

 

Denní program

Denní program vytváří strukturu a jakýsi denní řád. Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování jasných pravidel, která platí ve třídě.

Střídáme aktivity uvnitř třídy a herny, denně jsme na školní zahradě a podnikáme vycházky po okolí.

Hygiena, příprava na stolování, oběd

Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze. Samy si chystají příbory, obslouží se a po jídle si uklidí. Každé dítě má možnost jíst svým vlastním tempem. Děti do jídla v žádném případě nenutíme. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Odpolední odpočinek

Děti odpočívají v ložničce na lehátkách, která si samy připraví a ustelou. Při odpočinku děti poslouchají učitelkami čtené pohádky, příběhy na pokračování nebo poslouchají relaxační hudbu pro děti. Při odpočinku respektujeme individuální potřeby dětí. Chceme, aby si děti odpočinuly, ale pokud se někomu spát nechce, musí se chovat tak, aby nerušil spící kamarády. Děti, které se vyspí, mohou vstát a zapojit se do klidových činností. Děti, které mají delší potřebu spánku nebudíme, necháváme je dle přání rodičů dospat.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Rozhodnutí vyučovat naše děti anglický jazyk vyplývá z našeho přesvědčení, že anglický jazyk je v dnešní době nepostradatelný. Anglický jazyk se stal jazykem světovým.

Snažíme se, aby k osvojování jazyka docházelo skrze hry a písničky.

Výuka anglického jazyka není hrazena zvlášť.

 

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Správná příprava dětí na vstup do základní školy je pro nás velice důležitá. Chceme, aby se děti do školy těšily a zároveň věděly, co od nich bude školní vzdělávání vyžadovat. Učitelé ze ZŠ se v předškolním roce setkávají s dětmi a s jejich rodiči, aby je poznali a diskutovali předškolní přípravu.

Předškoláci mají své vzdělávací bloky - „školičku“ - zaměřené zejména na:

 • Rozvoj komunikačních dovedností

 • Grafomotorické dovednosti: nácviku pohybů při psaní, správné sezení a úchop psacího náčiní

 • Posilování funkcí v oblastech: zraková a sluchová oblast, oblast prostorové orientace

 • Rozvoj koncentrace pozornosti: zaměření, udržení pozornosti a soustředění se na zadaný úkol

Při cvičení s dítětem je uplatňován laskavý přístup, vyhýbáme se negativnímu hodnocení a napomínání. Dítě se snažíme  neustále chválit. Děti si vedou své portfolio, které mohou rodiče kdykoliv prohlédnout.