Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka

Výuka angličtiny je jedním ze základních pilířů vzdělávání v naší škole.

·         Vyučujeme v malých skupinkách, maximálně 15 žáků, což umožňuje dětem bezprostřední kontakt s učitelem.

·         Zajišťujeme individuální přístup ke každému dítěti a zároveň využíváme výhod skupinové výuky anglického jazyka.

·         S angličtinou se žáci seznamují už v mateřské škole, v 1. a 2. třídě mají 1 lekci týdně, od 3. třídy 3 hodiny týdně.

·         Snažíme se o přirozené komunikativní učení v co nejreálnějších situacích blízkých životu dětí.

·         Vyučování probíhá zábavnou a hravou formou za využití her, říkadel, písniček a interaktivních her. Později přichází rozhovory, poslechy reálných situací, čtení a komunikační hry.

·         Učebny jsou moderně vybaveny, jsou zde interaktivní tabule a využíváme iPady.

·         Využíváme učebnice nakladatelství Oxford: Happy House a Happy Street. Učebnice s pracovním sešitem umožňuje průběžné opakování a upevňování slovní zásoby a jazykových dovedností ve škole i doma. K učebnicím využíváme zvuková CD, plakáty, flashcards a další doplňkové materiály.

·         U starších dětí využíváme navíc mnoha doplňkových materiálů a probíranou látku upevňujeme formou různých her.

·         Důraz klademe na mluvení a vzájemnou komunikaci.

·         U starších žáků zařazujeme také četbu v cizím jazyce.

·         Dovednosti žáků průběžně hodnotíme a testujeme.