Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Testování 1. a 8. listopadu 2021

Naše škole leží v okrese Přerov, který byl MO Ministerstva zdravotnictví vybraný k testování na onemocnění covid-19 ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 ve všech základních školách.

Testování proběhne jako v minulých obdobích formou Ag testů samoodběrem.


Publikováno 26. 10. 2021 14:28

Oslavy lesa na Floře Olomouc

Datum konání: 15. 10. 2021

V pátek 15. 10. 2021 jedeme ZŠ a MŠ na krátký výlet do Olomouce na Oslavy lesa.

Odjezd v 7:30 od základní školy. Návrat do 12 hodin. Oběd bude normálně ve škole.

Náklady na dopravu platí škola, od žáků a dětí nic vybírat nebudeme.

Jedná se o přírodovědnou akci, kterou pořádají organizace, školy a podniky, které se zabývají hospodařením v lese, ochranou přírody či výukou lesnických a přírodovědných témat. Celý program proběhne venku na výstavišti Flora, proto prosím vybavte děti dobrým teplým oblečením a botami.
 
 

Publikováno 11. 10. 2021 12:16

Plán aktivit na říjen

plán aktivit na říjen (pdf)


Publikováno 6. 10. 2021 22:13

Výsledky voleb do školské rady

Volby člena za zákonné zástupce

Volby člena za zákonné zástupce proběhly ve dnech 23., 24. a 27. 9. 2021. Volby byly oznámeny 10. 9. 2021. V týdnu 13. až 17. 9. 2021 byly přijímány nominace kandidátů.

Volby proběhly řádně podle Volebního řádu školské rady vydaného 20. 9. 2017.

Podle článku II. Odstavec 4: „… Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.“

Zákonným zástupcům bylo vydáno 18 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 17 platných hlasovacích lístků. To bylo 94 %. Volby jsou proto platné.

Do voleb se přihlásily 2 kandidátky:

Číslo 1, paní Ema Macourková získala 8 hlasů, tj. 47,06 %

Číslo 2, paní Ilona Šimečková získala 9 hlasů, tj. 52,94 %

Výsledek voleb:

Členkou školské rady za zákonné zástupce pro období 2021 – 2024 byla zvolena paní Ilona Šimečková.

 

Volby člena za pedagogické pracovníky

Volby se konaly 24. 9. 2021. Jedinou kandidátkou byla Mgr. Dana Sládečková. Voleb se zúčastnilo 100 % pedagogických pracovníků. Jednohlasně byla zvolena p. uč. Sládečková. Volby proběhly řádně a jsou platné.

Výsledek voleb:

Členkou školské rady za pedagogické pracovníky pro období 2021 – 2024 byla zvolena Mgr. Dana Sládečková.


Publikováno 6. 10. 2021 22:12

Sběr starého papíru 4. - 6. 10.

ZŠ a MŠ organizuje podzimní sběr starého papíru.

Prosíme o přinesení sběru od pondělí 4. 10. do středy 6. 10., kdy bude před ZŠ přistaveno nákladní auto, do kterého můžete vkládat starý papír.

Nejlepší sběrači v ZŠ a MŠ budou znovu odměněni. Výtěžek bude opět použitý na nákup pomůcek v ZŠ a MŠ.

Auto bude přistaveno v pondělí 4. 10. v 8:00, odjede ve středu 6. 10. ve 12:00.

Děkujeme!

cartoon-kids-clipart-1.jpg


Publikováno 27. 9. 2021 7:40

Zápis z třídních schůzek 9. 9. 2021

Zveřejňujeme zápis ze společné části úvodních třídních schůzek tridni schuzky 9_9 zapis.pdf


Publikováno 14. 9. 2021 18:02

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

hledáme jednoho z vás do školské rady na právě začínající tříleté období 2021 - 2024. Máte právo zvolit si ze svého středu jednoho zástupce do tříčlenné školské rady ZŠ a MŠ Jezernice.

Chcete se podílet na vytváření koncepce naší základní školy? Chcete se vyjadřovat k pravidlům platným v naší škole? Chcete podporovat dobrou atmosféru a otevřenost? Pokud ano, můžete kandidovat do školské rady!

Do pátku 17. 9. nám dejte vědět svoji kandidaturu přes žákovskou knížku vašeho dítěte.

Volby se budou konat 23. a 24. 9. 2021.

Volební období je tříleté. Náplň a jednací řád školské rady najdete na těchto webových stránkách zde. Školská rada je zřizována a pracuje podle §167 a §168 školského zákona (č. 561/2004 Sb.)


Publikováno 14. 9. 2021 16:52

Třídní schůzky 9. 9.

Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky 2., 3. a 5. ročníku. Zahájení v 16:00.

Program schůzek:

Seznámení s novými vyučujícími
Priority zaměření ve školním roce 2021/22
Nastavení spolupráce s rodinami
Plán výuky a plán akcí


Publikováno 6. 9. 2021 7:46

1. školní den

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22 proběhne v 8:00. Doprovod dospělých je povolen, návštěva musí po celou dobu pobytu ve škole mít nasazen respirátor. Žáci mohou roušky ve třídě sundat.

Zahájení bude trvat asi 1 hodinu. Poté žáci odcházejí domů. První den ještě nebude fungovat školní družina, ani nebudou zajištěny obědy pro žáky. Od 2. září už bude vše v plném provozu.

Testování žáků bude provedeno 2., 6. a 9. září.

Moc se na všechny žáky těšíme! 


Publikováno 27. 8. 2021 14:19

Slavnostní otevření zahrady

Zveme všechny malé i velké na slavnostní zahájení provozu zahrady u mateřské školy.

Zahrada prošla velkou změnou, přibylo mnoho prvků rekreačních a přírodovědných. Pojďte se na ně podívat, vyzkoušet, pobavit se s námi. Bude připraven program pro děti a později odpoledne opékání špekáčků. Přineste si vlastní, ale drobné občerstvení bude zajištěno také z obce. 

V rámci programu budeme stavět také ptačí budky a poslední environmentální prvek - ještěrkovník. Přineste tedy s sebou prosím jakýkoliv kámen na stavbu skalky pro ještěrky. Děkujeme.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 10. 6. od 15 hodin.


Publikováno 9. 6. 2021 13:31