Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Zábavné opakování - úniková hra

Dětem jsem slíbil malé překvapení. Vytvořil jsem pro ně jednoduchou únikovou hru na internetu. Za splněné úkoly vždy získají část kódu k zámku, který na konec hry mohou odemknout.
Žáci tedy budou potřebovat připojení k internetu. Asi nejlépe se hra řeší na počítači. Čas je myslím do 30 minut.
Hru můžete spustit tady - klikni a unikni ze zamčené a hlídané zahrady.
Tak vzhůru do toho. Doufám, že se tento způsob opakování bude líbit. V případě technických potíží (nebo nepochopení) klidně volejte nebo pište.


Publikováno 12. 11. 2020 23:34

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Zápis z voleb člena školské rady ZŠ Jezernice

Volby člena za zákonné zástupce

Doplňovací volby člena školské rady za zákonné zástupce proběhly ve dnech 29. a 30. 9. 2020. Volby byly oznámeny 9. 9. 2020. V týdnu 14. až 18. 9. 2020 byly přijímány nominace kandidátů.

Volby proběhly řádně podle Volebního řádu školské rady vydaného 20. 9. 2017.

Podle článku II. Odstavec 4: „… Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.“

Zákonným zástupcům bylo vydáno 15 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků, což bylo
87 %. Volby jsou proto platné.

Do voleb se přihlásily 2 kandidátky:

Číslo 1, paní Jarmila Dohnalová získala 11 hlasů, tj. 84,6 %

Číslo 2, paní Alena Robová získala 2 hlasy, tj. 15,4 %

Výsledek voleb:

Členkou školské rady za zákonné zástupce pro období 2020/2021 byla zvolena paní Jarmila Dohnalová.

 

Ostatní členové školské rady

Členům školské rady za zřizovatele paní Pavle Markové a za pedagogické pracovníky paní Daně Sládečkové běží platný mandát od začátku školního roku 2018/2019 do konce školního roku 2020/2021.

 

V Jezernici 30. 9. 2020

Zapsal: Ing. Jaroslav Mihal, ředitel školy


Publikováno 30. 9. 2020 12:09

Zápis z úvodní třídní schůzky 10. 9.

Děkuje všem za účast na třídní schůzce. Zveřejňujeme zápis zde: třídní schůzky 2020 10_9 zápis.pdf


Publikováno 11. 9. 2020 13:56

Pokyny pro provoz ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021

Vážení zákonní zástupci žáků,

přinášíme vám pravidla, jak bude ZŠ a MŠ fungovat. Vycházíme z platného manuálu pro provoz škol od MŠMT a pokynů MZČR. V případě, že se vyskytne ve škole nákaza, budeme vám včas informovat o dalším postupu. Nyní zahajujeme 1. září v podstatě v běžném stavu a moc se těšíme na všechny děti. Držíme jim i nám palce, aby všechno probíhalo hladce co nejdéle, jak po zdravotní stránce, tak po stránce učení.

Jaroslav Mihal

organizace otevření ZŠ a MŠ 2020 září.pdf


Publikováno 21. 8. 2020 13:40

Knihy o výchově a vzdělávání dětí k zapůjčení

Vážení rodiče,

nabízíme vám (nejen) na prázdniny k zapůjčení knihy z naší školní knihovničky. Máme pro vás k dispozici knížky o výchově dětí a o vzdělávání. Přikládám seznam knih. Pokud byste měli zájem o zapůjčení, dejte mi vědět.

Seznam knih o výchově k zapůjčení.pdf


Publikováno 21. 6. 2020 22:51

Fotografování 3. 6.

Ve středu 3. 6. proběhne společné fotografování žáků ZŠ a MŠ. Cena fotky 35 Kč.


Publikováno 1. 6. 2020 21:17

Sběr starého papíru 8. 6.

Od 8. 6. do 10. 6. bude probíhat před základní školou sběr starého papíru.

Prosím, nenoste lepenku, která výrazně snižuje výkupní cenu. Sbíráme staré noviny, časopisy, letáky, katalogy, kancelářský papír, knihy atd.

Pokud se chcete zapojit do soutěže, váhu vždy nahlaste paní Hašové. Nejlepší sběrači budou opět odměněni. Utržené peníze půjdou na nákup materiálu pro žáky. Děkujeme!


Publikováno 27. 5. 2020 18:29

Obnovení provozu školy - rozvrh a kroužky

Rozvrh hodin

Přihlásili jste všechny žáky, proto bude s dětmi probíhat běžná školní práce. V rozvrhu jsme zatím zvýšili počet hodin pro matematiku a český jazyk. V prvních dvou týdnech zjistíme, jak na tom žáci jsou, kde bude potřeba více probírat a procvičovat. Udělali jste s dětmi veliký kus práce doma, přesto bude nutné zjistit a sjednotit dovednosti a znalosti. Proto v rozvrhu zatím máme posílené hlavní předměty. Může se stát, že v dalších týdnech se rozvrh změní, přibude zpět více výchov nebo se změní organizace. U 3. ročníku je 5. vyučovací hodina kratší kvůli organizaci obědů.

Skupina I. (ročník 1., 2., 3.) a skupina II. (ročník 4., 5.) budou mít odlišné časové rozvrhy - rozdíl je 10 minut. Neměly by se tedy vůbec nebo jen minimálně potkávat o přestávkách. Velké, ale i malé přestávky a většinu družiny budeme chtít s dětmi trávit venku.

Skupina I. bude většinou rozdělená ještě na skupinky p. uč. Sládečkové a p. uč. Křenové, jak jste byli zvyklí z prvního pololetí. Na některé hodiny se skupinky mohou a budou spojovat. Nemohou a nebudou se spojovat se skupinou II. Z organizačních důvodů bude bohužel nutné v některých dnech, aby se u skupin střídali vyučující. Ale snažil jsem se o minimalizaci.

Obědy

Na oběd budou vytvořené 3 skupiny po 6-7 žácích, každý bude muset sedět u svého stolu. 1. a 2. ročník půjde na oběd po 4. vyučovací hodině v 11:30, 3. ročník v 12:10 po kratší 5. vyučovací hodině, 4. a 5. ročník půjde na oběd ve 12:35 po 5. vyučovací hodině.

Po obědě může Skupina I (tedy 1., 2., 3. ročník) pokračovat v pobytu ve školní družině. Pro skupinu II jsou bohužel školní družina a všechny kroužky zrušené. Žáci tedy po obědě budou odcházet domů.

Kroužky po znovuotevření školy

Zrušeny jsou tyto kroužky: keramika, sportovní hry, prezentování, čtenářský klub, náboženství a hra na flétnu. Budeme vracet poměrnou část ze zaplacených poplatků.

Pokračovat budou kroužky: Klub logiky a deskových her v úterý od 13 do 14:30 pro 10 dětí z 1., 2., 3. ročníku, pro starší je bohužel zrušen. Doučování ve čtvrtek 12 - 13 hod. pro 1. a 2. ročník. Doučování v pátek od 13 do 14 hod. pro 3. ročník pouze, pro starší žáky je zrušeno.

 

rozvrh hodin po znovuotevření školy.pdf

rozvrh časový skupiny I a II.pdf


Publikováno 20. 5. 2020 16:21

Zadání práce na týden od 18. 4.

AJ 2 18_5.pdf

AJ 3 18_5.pdf

AJ 4+5 18_5 pracovní list doplňovačka PS PC.doc

AJ 4+5 18_5 pracovní list PS PC.doc

ČJ a MAT 4 18_5.pdf

ČJ a MAT 5 18_5.pdf

ČJ 18_5 vychazka do lesa.doc


Publikováno 18. 5. 2020 10:47

Zadání práce na týden od 11. 5.

ČJ a MAT 4 11_5.doc

ČJ a MAT 5 11_5.doc

MAT 15_5 SLOVNI-ULOHY-financni-gramotnost.docx

ČJ 15_5 Aprilova_skola.doc

ČJ 14_5 Vety_jednoduche_a_souveti.doc


Publikováno 11. 5. 2020 13:36