Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole

O škole

Co nabízíme?

  • rodinné prostředí s nízkým počtem žáků ve třídě
  • týmovou spolupráci žáků
  • zájmové kroužky
  • rozvoj zájmů při pobytu ve školní družině
  • účast na kulturních akcích, exkurze, výlety
  • každoroční školu v přírodě
  • plavecký výcvik všech ročníků a dětí MŠ
  • výcvik jízdy na in-line bruslích
  • lyžařský výcvik
  • školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti

 

Stará dobrá malotřídní škola

Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, je příspěvkovou organizací obce Jezernice vykonávající činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny-výdejny. Historie školy sahá do konce sedmnáctého století, tudíž patří mezi nejstarší školy okresu Přerov. Školní budova byla již tehdy umístěna v centru vesnice na čísle 39, kde se nachází dosud.

Jsme malotřídní školou. Základní škola funguje jako dvoutřídka, v mateřské škole máme jedno oddělení. Jsme školou opravdu rodinného typu, která poskytuje vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku. Výuka je přizpůsobena častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i na schopnost žáků samostatně pracovat. Naproti tomu naší velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídách, opravdu individuální přístup k žákům a neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování.

S radostí sledujeme, že žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti.

 

Individuální přístup a moderní metody

Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka. Vyučujeme nejen podle moderních schválených učebnic, ale často využíváme interaktivní tabule, tablety iPad a výukové aplikace.

V posledních letech škola prochází velkými změnami. Zaměřili jsme se na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka, výuka probíhá už od školky a ve škole od 1. třídy. Využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Zaměřujeme se na všechny dovednosti – čtení, poslech, mluvený a psaný projev.

Dalším pilířem naší výuky je zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti.   

 

Modernizace školy

Právě probíhá velká modernizace celé školy. Před několika lety proběhla velká oprava sociálních zařízení, postupně se zateplila fasáda, probíhá oprava střechy. Třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi, jsou k dispozici dataprojektory, v hodinách žáci využívají počítače a iPady Apple. Probíhá modernizace zázemí a herny mateřské školy a obměna herních prvků na dvou velkých zahradách mateřské a základní školy. Do tělocvičny přibývá sportovní náčiní. Škola má skvěle vybavenou keramickou dílnu a dále se modernizuje vybavení školní družiny. Chceme žákům vytvořit útulné, moderní, ale hlavně podnětné prostředí.

 

Školní projekty a dotace čerpáme účelně

Škola se v minulosti i v současnosti úspěšně zapojila do projektů a výzev operačních programů. Díky financím z evropských dotací se podařilo pořídit počítače, kompletně zasíťovat školu internetem pevným i wi-fi, pořídit tablety iPad, nakoupit více než 100 kusů nových knih pro společné čtení a čtenářské dílny, posílit personál v mateřské škole, vybavit školní družinu novými hrami a hračkami, realizovat odpolední kroužky zdarma a mnoho dalšího.

 

Školní družina

K realizaci zájmového vzdělávání slouží jedno oddělení školní družiny. Místnost školní družiny se nachází v rekonstruovaných prostorách bývalé půdy. Družina dále využívá školní tělocvičnu a školní zahradu. Žáci zde mají vytvořen dostatek prostoru pro rozvoj svých zájmů.