Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola Jezernice byla založena 15. dubna 1947. V současné době je jednotřídní, od 1. ledna 2003 se stala organizační součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Jezernice. Zřizovatelem je Obec Jezernice. MŠ navštěvují převážně děti z Jezernice a osady Familie, několik dětí také ze sousední vesnice Podhoří a blízkého města Lipníku nad Bečvou.

Třída je věkově smíšená, naplňována v současné době do počtu 24 dětí, věkové složení je 2,5 až 7 let.

MŠ sídlí v klidné části uprostřed vesnice ve společné budově s obecním úřadem. Budova je zvenčí zrekonstruovaná, obklopená pěknou zahradou. Velká rozloha zahrady i její vybavení poskytuje dětem celoroční vyžití – pohybové a sportovní aktivity, relaxaci a odpočinek, v létě navíc hry s vodou a koupání, v zimě bobování a rozmanité tvořivé hry se sněhem.

Nově zrekonstruované je i sociální zařízení pro děti. Dětská šatna i herna jsou vybaveny novým nábytkem. V suterénu budovy se nachází „divadlo“ s divadelním paravánem, promítačkou a stálou výstavkou výtvarných prací dětí.

Při výchovně vzdělávací práci s dětmi vycházíme z vlastního školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás“. Hojně využíváme zajímavosti naší obce a okolí. Velkou chloubou vesnice jsou „naši čápi“, kteří jsou pro děti velkou inspirací nejen při tvořivých činnostech, rozvíjení estetických dovedností a pohybových aktivit, ale hlavně napomáhají v chápání nutnosti ochrany přírody a životního prostředí. Další raritou Jezernice jsou známé železniční viadukty v pozadí s hradem Helfštýnem, které patří k častým cílům našich vycházek, vyprávění a rozvíjení fantazijních představ.

Nejstarší děti jsou aktivní v doplňkových vzdělávacích projektech Těšíme se do školy, Angličtina hrou a Plavání. Všechny děti se již tradičně účastní sportovního projektu Malá jezernická olympiáda. Společně se žáky ZŠ navštěvujeme každoročně plaveckou školu, podle zájmu se účastníme kurzu Bruslení za školou a Lyžování.

Děti vystupují na mnoha kulturních a společenských akcích (např. Vánoční koncert, Zpívání u jesliček, Dětský karneval, Jarní dílny, Besídka pro maminky apod.). Příležitostně podle zájmů a schopností dětí, využíváme k tvořivým činnostem keramickou dílnu v základní škole.