Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Plán školního roku

Plán školního roku

Jsou uvedena jen známá data. Přesná data aktivit budou doplňována a upřesňována v průběhu školního roku.

 

Září

3. 9. Zahájení školního roku

11. 9. Třídní schůzky ZŠ (15:30)

12. 9. Třídní schůzky MŠ (16:00)

13. 9. Zaplacení pracovních sešitů

16. 9. Přihlášky a zaplacení kroužků

16. 9. Bruslení za školou (16., 19., 23., 26.)

23. 9. Zahájení činnosti kroužků

24. 9. Turistická vycházka po okolí

26. 9. Koloběžky, štafety Lipník

27. 9. výlet Praha

30. 9. Končí registrace Logická olympiáda (1. 8. - 30. 9.)

  

Říjen

1. 10. Logická olympiáda – zapojení žáci

3. 10. Mezinárodní den zvířat – tématický den

4. 10. Oslava lesa na Flóře Olomouc, 7:30 odjezd

6. 10. Vítání občánků

8. 10. Hudební program „Mozart“ (ZŠ a MŠ), Martin Kubát – 9:00

9. 10. Světový den pošty – tématický den

11. 10. Turistická a přírodovědná vycházka na hrad Helfštýn (ZŠ, MŠ)

14. - 18. 10. Sběr starého papíru (ZŠ, MŠ), od pondělí odpoledne

14. 10. Beseda s hasiči, prohlídka hasičské techniky

16. 10. Keramická dílna pro veřejnost – dospělí (Hradilová)

17. 10. Drakiáda v ŠD

21. 10. Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

31. 10. Dýňování, opékání a spaní ve škole (ZŠ, MŠ)

31. 10. Úklid obce a sázení stromů v obci (4 lípy)

říjen     Sbírka Pomáháme dětem (prodej drobných dárků)

 

Listopad

4. - 8. 11. Tematický svatomartinský týden ve školní družině

6. 11.   Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

6. 11.   Třídní schůzky – individuální

8. 11.   Beseda s Policií ČR

14. 11. Den bez aut – tematický den

18. 11. Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

20. 11. Vánoční fotografování, ZŠ a MŠ 

21. 11. Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ

21. 11.  Mobilní planetárium, zážitkový stan

22. 11. Soutěž Bible a my (3., 4., 5. roč.)

27. 11. Keramická dílna pro veřejnost vánoční – dospělí (Hradilová)

27. 11. Přírodovědné vycházky tříd

29. 11. Vlastní vědomostní soutěže – projektový den

list.      Sbírka pro Fond Sidus

 

Prosinec

1. 12.   Výstavka na Vánoční výstavě Českého červeného kříže (ZŠ, ŠD, MŠ)

6. 12.   Mikulášská besídka a vánoční jarmark (pátek)

9. 12.   Tematický den – advent, povídání s p. farářem v kostele

11. 12. Rozsvěcení vánočního stromku

11. 12. Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

20. 12. Přírodovědná vycházka tříd – krmení, stromeček pro zvěř

20. 12. Vánoční den, předávání dárků

 

Leden

6. 1.     Tři králové – návštěva MŠ v ZŠ

8. 1.     Třídní schůzky

14. 1.   Fotografování prvňáčků do Deníku

24. 1.   Uzavření klasifikace 1. pololetí, pedagogická rada

24. 1.   Rytmická show (MŠ, ZŠ) – hudební program

28. 1.   Tonda obal, EVVO program o recyklování a třídění odpadů

29. 1.   Divadlo v Ostravě – Hrnečku, vař! (MŠ, ZŠ)

31. 1.   Pololetní prázdniny

 

Únor

3. - 7. 2.  Lyžařský výcvik Newmann School (ZŠ 11 dětí, MŠ 4 děti), Hrubá Voda

15. 2.   Dětský karneval

19. 2.   Recitační soutěž - školní kolo

20. 2.   Keramická dílna pro veřejnost, jarní dílna - dospělí (Hradilová)

22. 2.   Šibřinky

24. 2.   Jarní prázdniny do 1. 3.

Výtvarné soutěže podle pozvánek

 

Březen

2. 3.     Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ, příprava na zápis, odklady

8. 3.     Mezinárodní den žen

9. 3.     Keramická dílna pro děti – jarní motivy

10. 3.   Výlet do centra ekologických aktivit Sluňákov a do Vlastivědného muzea v Olomouci

13. 3.   Výlet na výstavu ForModel Olomouc

16. - 20. 3.    Týden otevřených dveří v ZŠ

18. 3.   Škola „nanečisto“, předškoláci z MŠ ve škole

20. 3.   Matematický klokan

23. 3.   Světový den vody – projektový den

26. 3.   Přednáška a diskuse s logopedkou "Jak podporovat rozvoj řeči u dětí", Mgr. Kalábová

27. 3.   Vynášení Morany (ZŠ, MŠ), sraz 9:50 u školy

28. 3.   Den učitelů (sobota)

31. 3.   Výtvarná soutěž barevná pastelka ZŠ Hranická Lipník n. B.

 

Duben

1. 4.     Třídní schůzky v ZŠ, 16:00

1. – 30. 4.  Testování SCIO 3. třída a 5. třída

2. 4.     Mezinárodní den dětské knihy – beseda v knihovně (čtvrtek)

3. 4.     Jarní velikonoční dílny pro děti a veřejnost – kulturní dům v Jezernici, 16:00

6. 4.     Zápis do ZŠ od 14 hodin

8. 4.     Soutěž ve šplhu, ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou

15. 4.   Preventivní program Sdružení D "Nej... třída na škole" (3., 4., 5. roč.)

17. 4.   Scénické čtení ZŠ Osecká

21. 4.   Preventivní program Sdružení D "Příběhy pana Tydýta" (1., 2., 3. roč.)

22. 4.   Hudební pořad Stařenka Morava vypráví, (ZŠ 8:00, potom MŠ)

28. 4.   Program EVVO v ZŠ, Návrat divokých šelem, 10:00 MŠ, 11:00 ZŠ

Keramická dílna pro dospělé, pro děti

Setkání se seniory

Úklid obce (od 8 hodin) a sázení stromů (9 – 11 hod)

Fotografování ZŠ/MŠ

Návštěva farmy (ZŠ, MŠ)

  

Květen

11. 5. Plavání ( 11., 18., 25. 5., 1., 8., 15., 22., 29. 6.) 8 lekcí, pondělky

7. 5. Den matek

Zápis do MŠ

Den otevřených dveří Armády ČR, Lipník nad Bečvou

Sběr starého papíru

Keramická dílna pro veřejnost 

Škola v přírodě

Sportovní turnaje podle pozvánek

 

Červen

2. – 5. 6. Škola v přírodě, Dětský mlýn u Fulneku

10. 6.   Výlet 4., 5. roč. do Papírny ve Velkých Losinách

13. 6. Den dětí, pohádkový les

Olympiáda v MŠ

Vystoupení ZUŠ Hranice (8:30)

Přírodovědná soutěž ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou

Keramická dílna pro veřejnost 

Dopravní hřiště ZŠ (1. a 2. třída)

Dopravní hřiště ZŠ (3., 4., 5. třída)

Dopravní hřiště MŠ

22. 6. Uzavření klasifikace 2. pololetí

Výlet školy, ZOO (ZŠ, MŠ)

Rozloučení s předškoláky v MŠ, 9:30