Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Plán školního roku

Plán školního roku

Jsou uvedena jen známá data. Přesná data aktivit budou doplňována a upřesňována v průběhu školního roku.

 

Září

1. 9.     Zahájení školního roku

7. 9.     Přihlášky a zaplacení kroužků

7. 9.     Zahájení činnosti kroužků, zejména klubů

7. 9.     Třídní schůzky MŠ (16:00)

8. 9.     Schůzka KRPŠ

10. 9.   Třídní schůzky ZŠ (16:00)

10. 9. – 31. 10.            Testování SCIO 4. třída

14. 9.   Zaplacení pracovních sešitů

18. 9.   Divadlo v MŠ – Taraba

21. 9.   Bruslení za školou (od 21. 5 lekcí, asi pondělky, možná 2x týdně)

30. 9.   Končí registrace Logická olympiáda (1. 8. - 30. 9.)

_. 9.     Projektový den mimo školu (možná Příkazy)

 

Říjen

1. 10.   Logická olympiáda – zapojení žáci

5. 10.   Mezinárodní den zvířat – tematický den

2. 10.   Oslava lesa na Flóře Olomouc

6. 10.   Setkání se seniory

6. 10.   Hudební program „Hudební výlety“ (ZŠ a MŠ), Martin Kubát – 9:00, 45 Kč dítě

9. 10.   Světový den pošty – tematický den

19. - 21. 10. Sběr starého papíru (ZŠ, MŠ), od pondělí odpoledne (3 dny)

_. 10.   Beseda s hasiči

_. 10.   Drakiáda v ŠD

_. 10.   Keramická dílna pro veřejnost – dospělí (Hradilová)

_. 10.   Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

26. 10. Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, Lipník nad Bečvou

27. 10. Úklid obce a sázení stromů v obci

27. 10. Dýňování, opékání (ZŠ, MŠ), od 16 h v KD, od 17 h průvod

_. 10.   Projektový den mimo školu

říjen     Sbírka Pomáháme dětem (prodej drobných dárků)

 

Listopad

3. 11.   Sdružení D, Preventivní program „Nej třída na škole“

6. 11.   Beseda s Policií ČR

9. - 8. 11. Tematický svatomartinský týden ve školní družině

_. 11.   Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

9. 11.   Třídní schůzky – individuální

11. 11.  Mobilní planetárium, zážitkový stan 3 skupiny 

_. 11. Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

_. 11. Vánoční fotografování, ZŠ a MŠ

22. 11. Vítání občánků v 15 hodin (neděle)

24. 11. Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ 

_. 11. Soutěž Bible a my (3., 4., 5. roč.)

_. 11.   Keramická dílna pro veřejnost vánoční – dospělí (Hradilová)

_. 11.   Přírodovědné vycházky tříd

_. 11.   Vlastní vědomostní soutěže – projektový den

_. 11.   Projektový den mimo školu

list.      Sbírka pro Fond Sidus

 

Prosinec

_. 12.   Výstavka na Vánoční výstavě Českého červeného kříže (ZŠ, ŠD, MŠ)

4. 12.   Mikulášská besídka a vánoční jarmark (pátek)

_. 12.   Tematický den – advent, farář, ZŠ 10 h

_. 12. Rozsvěcení vánočního stromku

_. 12. Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

22. 12. Přírodovědná vycházka tříd – krmení, stromeček pro zvěř

22. 12. Vánoční den, předávání dárků

 

Leden

6. 1.     Tři králové – návštěva MŠ v ZŠ

6. 1.     Třídní schůzky

22. 1.   Uzavření klasifikace 1. pololetí, pedagogická rada

_. 1.     Tonda obal, EVVO program o recyklování a třídění odpadů

_. 1.     Divadlo v Ostravě

29. 1.   Pololetní prázdniny

leden   Zimní sporty podle podmínek (bruslení, bobování)

 

Únor

_. 2.     Lyžařský výcvik Newmann School, Hrubá Voda, bývá týden před jarními prázdninami

_. 2.     Dětský karneval, 15:00

_. 2.     Recitační soutěž

_. 2.     Keramická dílna pro veřejnost – jarní dílna – dospělí, 15:30 (Hradilová)

_. 2.     Šibřinky

22. 2.   Divadélko „Staré pověsti české“, 8:30, Kulturní dům Jezernice (ZŠ, MŠ)

únor     Výtvarné soutěže podle pozvánek

 

Březen

1. 3.     Jarní prázdniny

_ . 3.    Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ, příprava na zápis, odklady, 16:00

8. 3.     Mezinárodní den žen 

_. 3.     Keramická dílna pro děti – jarní motivy, Velikonoce – vede paní uč. Dana Sládečková,

22. 3.   Týden otevřených dveří v ZŠ

_. 3.     MŠ + ZŠ, návštěva dětí ve škole, škola „nanečisto“, 8:45

_. 3.     Matematický klokan

22. 3.   Světový den vody– projektový den

_. 3.     Přednáška logopedie v MŠ, pro všechny rodiče z MŠ a ZŠ, paní logopedka Mgr. Kalábová, 16:00

19. 3.   Vynášení Morany (ZŠ, MŠ), sraz 9:50 u školy

19. 3.   Jarní velikonoční dílny pro děti a veřejnost – kulturní dům v Jezernici, 16:00

26. 3.   Den učitelů (28. 3. neděle) – oslava v pátek

_. 3.     Výtvarná soutěž barevná pastelka ZŠ Hranická Lipník n. B.

břez.    Přírodovědné vycházky tříd

 

Duben

_. 4.     Výchovný koncert ZUŠ Lipník n. B. (MŠ)

12. 4.   Školení p. Hubatka, Lipník, MAS od 14 hodin, Mihal, Sládečková

14. 4.   Třídní schůzky v ZŠ, 16:00

_. 4.     Testování SCIO 4. třída a 5. třída

8. 4.     Mezinárodní den dětské knihy (2. 4. Velikonoce) – beseda v knihovně (čtvrtek)

_. 4.     Zápis do ZŠ od 14 hodin

_. 4.     Soutěž ve šplhu, ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou

_. 4.     Hudební pořad Stařenka Morava vypráví, ZŠ, MŠ, 50 Kč/dítě

_. 4.     Program EVVO v ZŠ, Návrat divokých šelem, ZŠ, MŠ, 35 Kč/žák

. 4.       Keramická dílna pro dospělé – glazování, vede p. uč. Lenka Hradilová, 15:30

. 4.       Setkání se seniory

. 4.       Keramická dílna pro děti – glazování – vede paní uč. Dana Sládečková, 15:30

. 4.       Úklid obce (od 8 hodin) a sázení stromů (9 – 11 hod)

 

Květen

3. 5. Plavání (3., 10., 17., 24., 31. 5., 7., 14., 21., 28. 6.) 9 lekcí, pondělky, autobus Ševčík smluvní cena 2000 Kč/cesta

11. 5.   Den matek

24. 5.   Sběr starého papíru

_. 5.     Den otevřených dveří Armády ČR, Lipník nad Bečvou

_. 5.     Zápis do MŠ

_. 5.     Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

květ.    Sportovní turnaje podle pozvánek

           

Červen

31. 5. – 4. 6. Škola v přírodě, Dětský mlýn u Fulneku

_. 4.     Fotografování ZŠ/MŠ

_. 6.     Olympiáda v MŠ

15. 6.   Závěrečné třídní schůzky

_. 6.     Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

_. 6.     Výlet školy, ZOO (ZŠ, MŠ)

22. 6.   Uzavření klasifikace

_. 6.     Rozloučení s předškoláky v MŠ, 9:30

           

Pedagogické rady:    7. 11., 23. 1., 3. 4., 22. 6.

Provozní porady:      každou první středu v měsíci

Konzultace s učiteli: Na třídních schůzkách (10. 9., 9. 11., 6. 1., 14. 4., 15. 6.) a průběžně na základě telefonické domluvy