Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Plán školního roku

Plán školního roku

Známé termíny uvádíme. Soubor průběžně aktualizujeme. 

Září

1. 9.     Zahájení školního roku

8. 9.     Den otevřených dveří Armáda

8. 9.     Třídní schůzky MŠ (16:00)

8. 9.     Schůzka KRPŠ

9. 9.     Třídní schůzky ZŠ (16:00)

10. 9.   Přihlášky do kroužků

12. 9.   Vítání občánků (KD Jezernice, ŠD)

13. 9.   Zahájení činnosti kroužků

13. 9.   Cvičný požární poplach v MŠ a v ZŠ

16. 9.   Turistická, historická a přírodovědná vycházka na hrad Helfštýn (ZŠ, MŠ)

17. 9.   Zaplacení pracovních sešitů a zaplacení kroužků

20. 9.   Třídnická hodina

29. 9.   Koloběžky

30. 9.   Končí registrace Logická olympiáda (1. 8. - 30. 9.)

 

Říjen

1. 10.   Logická olympiáda – zapojení žáci

4. 10.   Mezinárodní den zvířat – tematický den

4. – 6. 10.        Sběr starého papíru (po od 8 hodin – středa do 12 hodin)

7. 10.   Divadlo p. Taraba (jen MŠ)

9. 10.   Světový den pošty – tematický den

14. 10. Výlet pro 5. třídu do Velkých Losin do papírny

15. 10. Oslavy lesa na Flóře Olomouc

19. 10. Hudební program, p. Kubát, J. S. Bach, 45 Kč/dítě (ZŠ, MŠ)

25. 10.  Dýňování, opékání (ZŠ, MŠ), průvod, spaní

Drakiáda v ŠD

Sbírka Pomáháme dětem (prodej drobných dárků)

Keramická dílna pro veřejnost – dospělí (Hradilová)

Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

Třídnická hodina

 

Listopad

8. – 12. 11.      Tematický svatomartinský týden ve školní družině

24. 11. Malá technická univerzita (1., 2., 3. roč. – 13 žáků)

Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

Třídní schůzky – individuální

Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ (úterý?)

Soutěž Bible a my

Keramická dílna pro veřejnost vánoční – dospělí (Hradilová)

Vlastní vědomostní soutěže – projektový den

Přírodovědné vycházky tříd

Sázení stromu v obci

Preventivní programy Sdružení D nebo Pedagogicko-psychologické poradny Přerov

Třídnická hodina

Sbírka pro Fond Sidus

Průzkum o sportu a pobytu venku (Prevence)

 

Prosinec

Rozsvěcení vánočního stromku

Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

Vánoční fotografování, ZŠ a MŠ

Tematický den – advent, farář

6. 12.   Mikulášská nadílka

14. 12. Mobilní planetárium, zážitkový stan 4 skupiny (od 5 let, mohou i mladší, 1. – 3. tř., páťáci)

22. 12. Přírodovědná vycházka tříd – krmení, stromeček pro zvěř

22. 12. Vánoční den, předávání dárků

 

Leden

Tři králové – návštěva MŠ v ZŠ

Třídní schůzky

Uzavření klasifikace 1. pololetí, pedagogická rada

Zimní sporty podle podmínek (bruslení, bobování)

Průzkum o množství času tráveného u počítačových her a před obrazovkami

Třídnická hodina

 

Únor

4. 2.     Pololetní prázdniny

12. 2.   Dětský karneval, 15:00

Lyžařský výcvik NewmannSchool, Hrubá Voda, bývá týden před jarními prázdninami

Recitační soutěž

Keramická dílna pro veřejnost – jarní dílna – dospělí, 15:30 (Hradilová)

Výtvarné soutěže podle pozvánek

Třídnická hodina

Preventivní program

 

Březen

5. 3.     Šibřinky

8. 3.     Mezinárodní den žen (výrobek, téma pro výuku)

14. 3.   Jarní prázdniny

22. 3. Světový den vody – projektový den

28. 3. Den učitelů

Přednáška logopedie v MŠ

Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ, příprava na zápis, odklady, 16:00

Keramická dílna pro děti – jarní motivy, Velikonoce – vede paní uč. Dana Sládečková,

Týden otevřených dveří v ZŠ

MŠ + ZŠ, návštěva dětí ve škole, škola „nanečisto“, 8:45

Matematický klokan

Výtvarná soutěž barevná pastelka ZŠ Hranická Lipník n. B.

Přírodovědné vycházky tříd

Třídnická hodina

Průzkum využívání a chování na sociálních sítích

 

Duben

1. 4.     Vynášení Morany (ZŠ, MŠ), sraz 9:50 u školy

8. 4.     Mezinárodní den dětské knihy – beseda v knihovně (čtvrtek)

14. – 18. 4.      Velikonoční prázdniny

22. 4.   Den Země – projektový den

Výchovný koncert ZUŠ Lipník n. B. (MŠ)

Třídní schůzky v ZŠ, 16:00

Testování SCIO 3. třída a 5. třída

 Jarní velikonoční dílny pro děti a veřejnost – kulturní dům v Jezernici, 16:00

Zápis do ZŠ od 14 hodin

Soutěž ve šplhu, ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou

Třídnická hodina

  

Květen

2. 5. Plavání (2., 9., 16., 23., 30. 5., 6., 8., 13., 20., 27. 6.) 10 lekcí, pondělky

5. 5. Besídky ke Dni matek (8. 5.)

Sběr starého papíru

Úklid obce a sázení stromů

Zápis do MŠ

Třídnická hodina

           

Červen

Fotografování ZŠ/MŠ

Olympiáda v MŠ

Závěrečné třídní schůzky, individuální

Výlet školy

Výlet Praha (5. roč.)

Uzavření klasifikace

11. 6.   Dětský den, Pohádkový les

Škola v přírodě

Odevzdání učebnic

Rozloučení s předškoláky v MŠ, 9:30

Společné opékání