Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Oznámení o přijetí

Oznámení o přijetíOznámení o přijetí


Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 v Základní škole a mateřské škole Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

 

Seznam přijatých dětí

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

01/2024

přijat/a

02/2024

přijat/a

03/2024

přijat/a

04/2024

přijat/a

05/2024

přijat/a

06/2024

přijat/a

07/2024

přijat/a

09/2024

přijat/a

10/2024

přijat/a

11/2024

přijat/a

 

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 22. 4. 2024.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

 

Mgr. Dana Sládečková

ředitelka školy