Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Volby do školské rady

Volby do školské radyVážení rodiče,

ve dnech 4. a 5. 10. 2018 se budou konat volby člena školské rady za zákonné zástupce. Prosíme ty z vás, kteří by se členem školské rady chtěli stát a ve školské radě pracovat, aby vyjádřili svoji kandidaturu v žákovské knížce svého dítěte. Funkční období je tříleté.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy. Školská rada naší školy je tříčlenná, jeden člen za obec, jeden za pedagogy a jeden za rodiče.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, ale může se scházet častěji a projednávat aktuální záležitosti školy. Členové rady mají přístup k informacím a dokumentaci školy.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.