Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Výsledky doplňovacích voleb do školské radyZápis z voleb člena školské rady ZŠ Jezernice

Volby člena za zákonné zástupce

Doplňovací volby člena školské rady za zákonné zástupce proběhly ve dnech 29. a 30. 9. 2020. Volby byly oznámeny 9. 9. 2020. V týdnu 14. až 18. 9. 2020 byly přijímány nominace kandidátů.

Volby proběhly řádně podle Volebního řádu školské rady vydaného 20. 9. 2017.

Podle článku II. Odstavec 4: „… Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.“

Zákonným zástupcům bylo vydáno 15 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků, což bylo
87 %. Volby jsou proto platné.

Do voleb se přihlásily 2 kandidátky:

Číslo 1, paní Jarmila Dohnalová získala 11 hlasů, tj. 84,6 %

Číslo 2, paní Alena Robová získala 2 hlasy, tj. 15,4 %

Výsledek voleb:

Členkou školské rady za zákonné zástupce pro období 2020/2021 byla zvolena paní Jarmila Dohnalová.

 

Ostatní členové školské rady

Členům školské rady za zřizovatele paní Pavle Markové a za pedagogické pracovníky paní Daně Sládečkové běží platný mandát od začátku školního roku 2018/2019 do konce školního roku 2020/2021.

 

V Jezernici 30. 9. 2020

Zapsal: Ing. Jaroslav Mihal, ředitel školy