Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské radyVolby člena za zákonné zástupce

Volby člena za zákonné zástupce proběhly ve dnech 23., 24. a 27. 9. 2021. Volby byly oznámeny 10. 9. 2021. V týdnu 13. až 17. 9. 2021 byly přijímány nominace kandidátů.

Volby proběhly řádně podle Volebního řádu školské rady vydaného 20. 9. 2017.

Podle článku II. Odstavec 4: „… Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.“

Zákonným zástupcům bylo vydáno 18 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 17 platných hlasovacích lístků. To bylo 94 %. Volby jsou proto platné.

Do voleb se přihlásily 2 kandidátky:

Číslo 1, paní Ema Macourková získala 8 hlasů, tj. 47,06 %

Číslo 2, paní Ilona Šimečková získala 9 hlasů, tj. 52,94 %

Výsledek voleb:

Členkou školské rady za zákonné zástupce pro období 2021 – 2024 byla zvolena paní Ilona Šimečková.

 

Volby člena za pedagogické pracovníky

Volby se konaly 24. 9. 2021. Jedinou kandidátkou byla Mgr. Dana Sládečková. Voleb se zúčastnilo 100 % pedagogických pracovníků. Jednohlasně byla zvolena p. uč. Sládečková. Volby proběhly řádně a jsou platné.

Výsledek voleb:

Členkou školské rady za pedagogické pracovníky pro období 2021 – 2024 byla zvolena Mgr. Dana Sládečková.