Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Zápis z jednání školské rady 18. 10. 2018

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Jezernice 18_10_2018.pdf


Publikováno 2. 11. 2018 13:59

Sběr papíru

Ve dnech 23. až 26. 10. proběhne sběr starého papíru. Před základní školou bude přistaven kontejner. Váhu vždy nahlaste paní Hašové. Proběhne soutěž a nejlepší sběrači v ZŠ i v MŠ budou odměněni. Utržené peníze půjdou na nákup materiálu pro žáky v ZŠ a děti v MŠ.


Publikováno 17. 10. 2018 11:09

Vítání občánků v Jezernici

V neděli 7. 10. pomohli také žáci naší školy přivítat 7 nových občánků Jezernice. Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy. Básničky a písničky byly pěkně nacvičené a udělaly pěknou atmosféru.

Odkaz na fotogalerii zde


Publikováno 11. 10. 2018 15:47

Výsledky voleb do školské rady

Od 8. 10. 2018 pracuje nová školská rada ve složení:

Pavla Marková - zástupce jmenovaný zřizovatelem školy obcí Jezernice
Mgr. Tereza Panáková - zástupce zvolený zákonnými zástupci žáků
Mgr. Dana Sládečková - zástupce zvolený pedagogickými pracovníky

První zasedání školské rady se bude konat 18. 10. 2018 v 15:30. 

Volby i jmenování proběhlo řádně podle zřizovací listiny školské rady a podle volebního řádu.

zápis z voleb do školské rady.jpg


Publikováno 11. 10. 2018 15:44

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

ve dnech 4. a 5. 10. 2018 se budou konat volby člena školské rady za zákonné zástupce. Prosíme ty z vás, kteří by se členem školské rady chtěli stát a ve školské radě pracovat, aby vyjádřili svoji kandidaturu v žákovské knížce svého dítěte. Funkční období je tříleté.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy. Školská rada naší školy je tříčlenná, jeden člen za obec, jeden za pedagogy a jeden za rodiče.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, ale může se scházet častěji a projednávat aktuální záležitosti školy. Členové rady mají přístup k informacím a dokumentaci školy.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.


Publikováno 21. 9. 2018 10:08

19. 9. 2018 - Štafety Lipník n. B.

Sraz všech žáků normálně v 7:50. Odjíždí celá škola. Ve středu se tedy neučí! Přihlášené jsou 2 závodní štafety, ostatní žáci se účastní jako diváci. Nějaká školní práce bude provedena na místě závodů.


Publikováno 17. 9. 2018 8:42

Zápis z třídních schůzek 12. 9. 2018

Děkujeme všem za účast na třídních schůzkách. Zveřejňujeme zápis probraných společných bodů.

Třídní schůzky 12. 9. zápis (pdf)


Autor: Jaroslav Mihal Publikováno 13. 9. 2018 8:15

Roční plán práce v ZŠ

Zveřejňujeme předběžný roční plán aktivit, projektů, exkurzí a mimoškolních aktivit.

Roční plán ZŠ a MŠ Jezernice.docx


Publikováno 11. 9. 2018 11:48

Třídní schůzky

Úvodní třídní schůzky se konají ve středu 12. 9. 2018 v 15:30 hodin. Srdečně všechny zveme.


Autor: Jaroslav Mihal Publikováno 10. 9. 2018 14:43

Fotografování 6. 9. 2018

Dne 6. 9. 2018 proběhne ve škole tématické fotografování firmou ProFoto. Rodiče se pak sami rozhodnou, jestli připravenou sadu koupí nebo ne.


Publikováno 3. 9. 2018 10:39