Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Třídní schůzky - 9. 1. 2019

Datum konání: 9. 1. 2019

Srdečně zveme všechny rodiče a žáky na třídní schůzky ve středu 9. 1. 2019 v 16:00 hodin.

Program: Hodnocení prospěchu a chování, plán práce na další období, pololetní uzavírání známek


Publikováno 4. 1. 2019 15:19

Veselé Vánoce!

Přejeme všem veselé Vánoce a v roce 2019 pevné zdraví a spoustu štěstí. Hlavně přejeme spoustu rodinné pohody a krásných dní s dětmi. Přejí všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Jezernice.

happy-new-year-and-merry-christmas-1384253593X3S.jpg


Publikováno 22. 12. 2018 18:28

Mikulášská besídka s jarmarkem

pozvánka na mikulášskou besídku (pdf)


Publikováno 19. 11. 2018 12:57

Měsíční plán na listopad 2018

Plán práce _ listopad.docx


Publikováno 12. 11. 2018 14:23

Třídní schůzky - 7. 11.

Srdečně zveme všechny rodiče a žáky na třídní schůzky ve středu 7. 11. 2018 v 16:00 hodin.

Program: čtvrtletní hodnocení práce a chování, zhodnocení akcí, plán práce na další období


Publikováno 2. 11. 2018 14:01

Zápis z jednání školské rady 18. 10. 2018

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Jezernice 18_10_2018.pdf


Publikováno 2. 11. 2018 13:59

Sběr papíru

Ve dnech 23. až 26. 10. proběhne sběr starého papíru. Před základní školou bude přistaven kontejner. Váhu vždy nahlaste paní Hašové. Proběhne soutěž a nejlepší sběrači v ZŠ i v MŠ budou odměněni. Utržené peníze půjdou na nákup materiálu pro žáky v ZŠ a děti v MŠ.


Publikováno 17. 10. 2018 11:09

Vítání občánků v Jezernici

V neděli 7. 10. pomohli také žáci naší školy přivítat 7 nových občánků Jezernice. Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy. Básničky a písničky byly pěkně nacvičené a udělaly pěknou atmosféru.

Odkaz na fotogalerii zde


Publikováno 11. 10. 2018 15:47

Výsledky voleb do školské rady

Od 8. 10. 2018 pracuje nová školská rada ve složení:

Pavla Marková - zástupce jmenovaný zřizovatelem školy obcí Jezernice
Mgr. Tereza Panáková - zástupce zvolený zákonnými zástupci žáků
Mgr. Dana Sládečková - zástupce zvolený pedagogickými pracovníky

První zasedání školské rady se bude konat 18. 10. 2018 v 15:30. 

Volby i jmenování proběhlo řádně podle zřizovací listiny školské rady a podle volebního řádu.

zápis z voleb do školské rady.jpg


Publikováno 11. 10. 2018 15:44

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

ve dnech 4. a 5. 10. 2018 se budou konat volby člena školské rady za zákonné zástupce. Prosíme ty z vás, kteří by se členem školské rady chtěli stát a ve školské radě pracovat, aby vyjádřili svoji kandidaturu v žákovské knížce svého dítěte. Funkční období je tříleté.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy. Školská rada naší školy je tříčlenná, jeden člen za obec, jeden za pedagogy a jeden za rodiče.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, ale může se scházet častěji a projednávat aktuální záležitosti školy. Členové rady mají přístup k informacím a dokumentaci školy.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.


Publikováno 21. 9. 2018 10:08