Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Oznámení o nepřijetí, udělení odkladu a přerušení správního řízení

Oznámení o nepřijetí, udělení odkladu a přerušení správního řízeníOznámení o nepřijetí, udělení odkladu a přerušení správního řízení

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že uděluje odklad, přerušuje správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok a oznamuje nepřijetí níže uvedeným uchazečům:

 

Seznam udělených odkladů a přerušených správních řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

08/2024

udělen odklad

 

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 22. 4. 2024.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se nevyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání a dále pak udělení odkladů a přerušení správního řízení z důvodu řešení odkladu školní docházky na jeden školní rok za oznámená.

 

Mgr. Dana Sládečková

ředitelka školy